Return to view details about Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» заочної форми навчання rsglobal, методичні вказівки.pdf Download Download PDF