CURRENT ISSUES OF FINANCIAL SUSTAINABILITY (EXAMPLE OF AGRICULTURE)

Authors

ULUGBEK UKTAMOVICH AZIZOV
Prof.
RANO ISAKOVNA MARDANOVA
Dr.
ATABEK ARIPOVICH BAFAEV
Asst.

Synopsis

In the given monograph we consider the necessity of introduction of the cluster approach in agriculture taking into account specificity of a level of development of regions and branches. The advantages of clustering in agriculture for transition to an intensive level of development of agriculture are noted. The article considers the issue of ensuring the financial stability of enterprises of agro-industrial complex.
As we know the agriculture is one of the key sectors in Uzbekistan. It is the main branch of the Uzbek economy. It employs 44 per cent of the country's workforce and covers 17.6 per cent of the country's GDP. Arable land makes up 4.4 million hectares or about 10 per cent of the total area of Uzbekistan.  In the conditions of market relations, agriculture is in a situation where the efficiency of the agro-industrial complex often drops. This is due to the wrong management system for the organization. Solving problems requires finding sources of financial resources, their rational distribution and effective use. Below the analysis will confirm the need for fundamental reforms in this industry, will show the ways to achieve stable financial growth of enterprises of the agro-industrial complex.

References

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 январдаги ПҚ-2746-сонли “Кичик ва хусусий тадбиркорликни микрокредитлаш тизимини янада кенгайтириш ва соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – №6. – 71-модда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). www.lex.uz.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 25 майдаги “Ташқи бозорларда маҳаллий маҳсулотларнинг экспорт қилиниши ва рақобатдошлигини таъминлашни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5057-сонли Фармони. www.lex.uz.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 июндаги “Тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги ва капиталлашуви даражасини оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3066-сонли Қарори//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – №26. – 577-модда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 августдаги “Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш давлат жамғармасини ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-3225-сонли Қарори//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – №34. – 880-модда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177-сонли Фармони. www.lex.uz.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 февралдаги ПҚ3574-сонли Қарори. Пахта хом ашёси ва бошоқли дон етиштиришни молиялаштириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. www.lex.uz.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 10 майдаги ПҚ-3712- сонли Қарори. Қишлоқ хўжалигини ўз вақтида қишлоқ хўжалиги техникаси билан таъминлаш механизмларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида. www.cbu.uz.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. 2018 йил 7 июньдаги ПҚ-3777-сонли “Ҳар бир оила – тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисида”ги қарори//ҚҲММБ: 07/18/3777/1325-сон.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 22 июндаги 263-сонли “Валюта бозорини янада эркинлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. Ўзбекистон Республикасининг валютани тартибга солишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон, 2011. - 96-100 б.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2001 йил 22 февралдаги 903-сонли йўриқномаси. Тижорат банклари томонидан юридик шахс мақомини олиб фаолият кўрсатаётган фермер хўжаликлари ва кичик бизнеснинг бошқа субъектларини миллий ва чет эл валютасида микрокредитлаш тартиби//Меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар. www.cbu.uz.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2001 йил 7 мартда 907-сонли йўриқномаси. “Фермер хўжаликлари, кичик бизнес субъектларини тижорат банклари томонидан миллий валютада кредитлаш тартиби. www.lex.uz.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки Бошқарувининг 2015 йил 13 июндаги 14/5-сонли (Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2015 йил 14 июлда 2696-рақам билан рўйхатдан ўтказилган) “Тижорат банкларида активлар сифатини таснифлаш ва активлар бўйича эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захиралар шакллантириш ҳамда улардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2015. - №28. – 22-33-б.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 1998 йил 2 декабрдаги 556- сонли “Банклар ва уларга дахлдор шахслар билан ўтказиладиган операциялар тўғрисида”ги йўриқномаси//Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш ва тижорат банклари фаолиятини тартибга солишга доир нормативҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. –Тошкент:Ўзбекистон, 2011. – Б. 487-493.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 1998 йил 2 декабрдаги 557- сонли”Бир қарздор ёки ўзаро дахлдор бўлган қарздорлар гуруҳига тўғри келувчи таваккалчиликнинг энг юқори даражаси тўғрисида”ги йўриқномаси// Ўзбекистон Республикаси банк тизимини ислоҳ қилиш ва тижорат банклари фаолиятини тартибга солишга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. – Тошкент:Ўзбекистон, 2011. – Б. 494-500.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2015 йил 22 июлдаги 19/14-сон ли «Тижорат банкларининг ликвидлилигини бошқаришга қўйиладиган талаблар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги йўриқномаси// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2015. - №32 (688). – 437-модда.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2015 йил 13 июндаги 14/3-сон «Тижорат банклари капиталининг монандлигига қўйиладиган талаблар тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида»ги йўриқномаси// Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2015. - №27 (683). – 360-модда.

Александров, А. Материально-техническое обеспечение АПК/ А. Александров.- Экономист, 2006. - N 3. - 73с.

Абалки, Л. Аграрная трагедия России /Л. Абалкин. - Вопросы экономики. - 2009. - N 9. - 4-14 с.

Алтухов, А.И. Развитие продовольственного рынка России/ М.: Русская Деловая литература, 2007. - 336 с.

Беспахотный, Г. Перспективы АПК / Г. Беспахотный. - Экономист, 2006 - N 9. - 81-87 с.

Булатов, А. О выживании агропромышленного комплекса / А. О. Булатов.- Российский экономический журнал, 2007. - N 5-6. - 69-75 с.

Владимиров, А.П. АПК России в переходной экономике / А. П. Владимиров.- Аграрная наука. 2005. -№ 12.

Головин В. Резервы развития животноводства / Головин В., Никифоров Б. - Экономист, 2006. - N 4 -С.88-93 с.

Денисов, В.И. Как стимулировать экономический рост производства АПК/ В. И. Денисов.- ЭКО, 2004. - N 4. -121-127с.

Емельянов, А. Финансово-экономическое положение сельского хозяйства: пути оздоровления /А. Емельянов.- Экономист, - 2006. - N 8. - 87-93 с.

Захаров, Ю. Проблемы развития АПК / Ю. Захаров.- Экономист, - 2005. - N 1. - 17-24 с.

Зельднер, А. Факторы производительности АПК /А. Зельднер. - Вопросы экономики, - 2000. - N 7. - 94-101 с.

Калугина, З.И. Новая парадигма сельского развития / З.И. Калугина, О.П. Фадеева.- Мир России. - 2009. - N 2. - 34-49 с.

Калугина, З. Становление частного сектора аграрной экономики в современной России / З. Калугина. - Общество и экономика. - 2002. – N 1. - 134-145 с.

Михалев, А.А. Продовольственный рынок России: перспективы его развития. Экономика с/х и перерабатывающих предприятий/ А.А. Михалев.- 2000. -№ 11.

Официальный сайт Алтайского края. altairegion22@gmail.com.

О состоянии сельского хозяйства Российской Федерации в 2005 - 2008 годах: Материалы Госкомстата России / Общество и экономика. - 2002. - N 8- 9. -211-223 с.

Семенов, В.А. Стратегия развития АПК. Экономика с/х и перерабатывающих предприятий/ В.А. Семенов.- 2006.- № 3.

Соленко, В.С. Зерновое хозяйство страны /В.С. Соленко Экономист. - 2006.- N 2. -95-96 с.

Терентьев, И. Агропромышленный комплекс: состояние и перспективы /И. Терентьев.- Экономист. - 2002. - N 10. -88-92 с.

Ушачев, И. Научное обеспечение программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. / И. Ушачев. - Экономист. - 2008. - N 4. - 19-30 с.

Ушачев, И. Сельское хозяйство: приоритетно-целевой принцип развития / И. Ушачев. - Экономист. - 2007. - N 9. -18-25 с.

www.worldbank.com – Халқаро Тикланиш ва тараққиёт банки

www.ecb.eu – Европа Марказий банки

www.cbr.ru – Россия Марказий банки

www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банки

www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси.

Cover for CURRENT ISSUES OF FINANCIAL SUSTAINABILITY (EXAMPLE OF AGRICULTURE)
Published
May 25, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-961947-2-5