ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ

Authors

Єганов О. Ю.
к.е.н., професор МКУ ім.П.Орлика, Україна
Ажищев В. Ф.
к.т.н., доцент каф. ІУСТ НУК, Україна
Погорєлова О. В.
к.е.н., професор каф."Облік і ЕА" НУК, Україна
Баланенко О. Г.
ст. викладач каф."Облік і ЕА" НУК, Україна

Synopsis

У роботі розглянуто особливості організації інформаційних систем організаційно-економічного управління. Особливу увагу приділено питанням організації інформаційних систем обліку як ключових в умовах упровадження сучасних технологій управління. Розглянуто концептуальні підходи до формування інформаційних потоків в умовах використання сучасних інформаційних систем в управлінні.
Викладені базові підходи до організації інформаційних систем, результати досліджень типових архітектурних рішень тощо будуть корисні студентам комп’ютерної інженерії – код 123, шифр галузі знань 12 – інформаційні технології, аспірантам і викладачам, які спеціалізуються в області інформаційних систем в управлінні.

Chapters

  • Розділ 1. Основи організації інформаційних систем управління в умовах автоматизованої обробки інформації
  • Розділ 2. Методологічні аспекти типової організації обліку в автоматизованій системі управління

References

Брага В. В. Компьютеризация бухгалтерского учета. – М.: Финстат- информ, 1996. – 214 с.

Голиков В. И., Фатеев Н. В. Организация информационных систем учета, контроля и аудита: Конспект лекций. – Николаев: УГМТУ, 2001. – 241 с.

3авгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: АСК, 1998. – 768 с.

Завгородний В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. – К.: Блицинформ, 1997. – 605 с.

Зингер И. С., Кругликов Б. И., Садовников В. Н. Информационное обеспечение в организационных системах управления. – М.: Наука, 1988. 207 с.

Ивашкевич В. Б. Организация бухгалтерского учета с применением ЭВМ. – М.: Финансы и статистика. 1988. – 214 с.

Інформаційні системи і технології обліку: навч. посібник / В. І. Голіков, О. Ю. Єганов, М. В. Фатєєв, В. Д. Чайка. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – 156 с.

Компьютерные системы и сети: учеб. пособие / В. П. Косарев и др.; Под ред. В. П. Косырева и Л. В. Еремина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 464 с.

Кузьмінський A. M., Сопко В. В., 3авгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: Вища школа, 1993. – 234 с.

Литвин І.С. Інформаційні технології в економіці : навч. посібник. – Т.: Економічна думка, 2001. – 296 с.

Основи інформаційних систем / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. – К.: КНЕУ, 1997. – 232 с.

Островский О. М. Типовые элементы организации бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 189 с.

Основи інформаційних систем / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. – К.: КНЕУ, 1997. – 245 с.

Палий В. Ф., Соколов Я. В. АСУ и проблемы теории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 224 с.

Сопко В. В., 3авгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: КНЕУ, 1999. – 223 с.

Cover for ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ
Published
June 4, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-83-957916-1-1